Chào mừng bạn đến với website Mầm non Kim Lan

Có 29 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Công khai dự toán năm 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qd_cong_khai_dt_nam_2022_61202215.doc
File thứ 2: bieu_cong_khai_tai_chinh_nam_2021_-2022_61202215.xls
02THÔNG TIN 3 CÔNG KHAI 06-01-2022
2 Công khai tình hình thực hiện dự toán năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cong_khai_tinh_hinh_thuc_hien_du_toan_thu_chi_nsnn_nam_2021_61202215.docx
File thứ 2: bieu_cong_khai_tai_chinh_qui_iv_nam_2021_61202215.xls
File thứ 3: bieu_cong_khai_tai_chinh_qui_iv_nam_2021_61202215.xls
01THÔNG TIN 3 CÔNG KHAI 06-01-2022
3 Công khai dự toán bổ sung Ngân sách năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bien_ban_cong_khai_du_toan_bs_nam_2021_1312202121.doc
File thứ 2: bieu_cong_khai_tai_chinh_du_toan_bs_1312202121.xls
File thứ 3: qd_cong_khai_bo_sung_kp_cctl_nam_2021_1312202121.doc
 THÔNG TIN 3 CÔNG KHAI 13-12-2021
4 Công khai Tình hình thực hiện Dự toán Thu – Chi NSNN Qúi III năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bieu_cong_khai_tai_chinh_qui_iii_nam_2021_1010202115.xls
File thứ 2: bien_ban_cong_khai_qui_iii_nam_2021_1010202115.doc
 THÔNG TIN 3 CÔNG KHAI 10-10-2021
5 Quyêt định công khai 6 tháng đầu năm 2021 Biểu công khai
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qd_cong_khai_6_thang_2021_137202115.doc
File thứ 2: bieu_cong_khai_tai_chinh_i_6_thang_nam_2021_137202115.xls
 THÔNG TIN 3 CÔNG KHAI 13-07-2021
6 Công khai tài chính
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qd_cong_khai_1_17620219.doc
File thứ 2: bieu_phu_luc_quyet_toan_17620219.xls
File thứ 3: bieu_cong_khai_tai_chinh_2_17620219.xls
File thứ 4: bieu_cong_khai_tai_chinh_17620219.xls
 THÔNG TIN 3 CÔNG KHAI 17-06-2021
7 BIÊN BẢN Công khai tình hình thực hiện dự toán quý I năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qd_-bc_ck_thuc_hien_qui_i_-2021_124202110.docx
 THÔNG TIN 3 CÔNG KHAI 12-04-2021
8 Công khai thực hiện dự toán thu- chi ngân sách quý i năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bieu_cong_khai_tai_chinh_124202110.xls
 THÔNG TIN 3 CÔNG KHAI 12-04-2021
9 Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán quý i năm 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qd_-bc_ck_thuc_hien_2020_163202115.docx
 THÔNG TIN 3 CÔNG KHAI 16-03-2021
10 Công khai tài sản
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bieu_mau_cong_khai_tai_san_63202110.xls
File thứ 2: bieu_mau_cong_khai_tai_san_1_63202110.xls
 THÔNG TIN 3 CÔNG KHAI 06-03-2021
11 Công khai bổ sung
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cong_khai_bo_sung_6320219.xls
 THÔNG TIN 3 CÔNG KHAI 06-03-2021
12 Công khai dự toán
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bao_cao_theo_thong_tu_90_1_1_6320219.xls
File thứ 2: cong_khai_bo_sung_6320219.xls
319THÔNG TIN 3 CÔNG KHAI 06-03-2021
13 Công khai tài chính  THÔNG TIN 3 CÔNG KHAI 06-03-2021
14 Công khai tài chính  THÔNG TIN 3 CÔNG KHAI 06-03-2021
15 Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non; năm học 2020-2021  THÔNG TIN 3 CÔNG KHAI 24-12-2020
12

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích