Mầm non Kim Lan - Ngôi trường hạnh phúc

Có 170 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Công khai đánh giá CBGVLĐHĐ tháng 6

(Tải File đính kèm)

 THÔNG TIN 3 CÔNG KHAI 04-07-2024
2 Công khai Nghị định quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, viên chức

(Tải File đính kèm)

 THÔNG TIN 3 CÔNG KHAI 04-07-2024
3 Công khai Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với lao động hợp đồng

(Tải File đính kèm)

 THÔNG TIN 3 CÔNG KHAI 04-07-2024
4 Công khai 4 biểu theo thông tư 36

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4)

 THÔNG TIN 3 CÔNG KHAI 28-06-2024
5 Thực đơn tháng 7; nh:2023-2024

(Tải File đính kèm)

 THÔNG TIN 3 CÔNG KHAI 28-06-2024
6 Công khai đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, giáo viên  THÔNG TIN 3 CÔNG KHAI 10-06-2024
7 Lương T6/2024

(Tải File đính kèm)

 THÔNG TIN 3 CÔNG KHAI 08-06-2024
8 TB đánh giá CBVCLĐHĐ tháng 5

(Tải File đính kèm)

 THÔNG TIN 3 CÔNG KHAI 30-05-2024
9 Thực đơn tháng 6; nh:2023-2024

(Tải File đính kèm)

 THÔNG TIN 3 CÔNG KHAI 28-05-2024
10 Công khai chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2024-2025

(Tải File đính kèm)

 THÔNG TIN 3 CÔNG KHAI 19-05-2024
11 Báo cáo tổng kết năm học, tổng kêt nội bộ trường học

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

 THÔNG TIN 3 CÔNG KHAI 17-05-2024
12 Công khai bình xét thi đua năm học 2023-2024  THÔNG TIN 3 CÔNG KHAI 17-05-2024
13 Công khai đánh giá viên chức cuối năm  THÔNG TIN 3 CÔNG KHAI 15-05-2024
14 Lương T5/2024

(Tải File đính kèm)

 THÔNG TIN 3 CÔNG KHAI 08-05-2024
15 Công khai nghị quyết 02,03/2024 cùa HĐND thành phố Hà Nội

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

 THÔNG TIN 3 CÔNG KHAI 06-05-2024
12345678910...>>