Mầm non Kim Lan - Ngôi trường hạnh phúc

Có 764 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐND ngày 02/5/2024 của HĐND Thành phố

(Tải File đính kèm)

1299/UBND-KGVXVBCĐ VỀ THỰC HIỆN QCDC 13-07-2024
2 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND ngày 29/3/2024 của HĐND Thành phố

(Tải File đính kèm)

1320/UBND-KGVXVBCĐ VỀ THỰC HIỆN QCDC 13-07-2024
3 Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2023-2024 03/2023/NQ-HĐND VBCĐ VỀ THỰC HIỆN QCDC 13-07-2024
4 Kế hoạch triển khai thực hiện Luật dân chủ ở cơ sở

(Tải File đính kèm)

153-KH/HUVBCĐ VỀ THỰC HIỆN QCDC 13-07-2024
5 V/v hướng dẫn công tác quản lý thu chi năm học 2023-2024

(Tải File đính kèm)

2863/UBND-GD&ĐTVBCĐ VỀ THỰC HIỆN QCDC 13-07-2024
6 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐND ngày 15/5/2024 của HĐND Thành phố Hà Nội

(Tải File đính kèm)

1495/UBND-GDĐTVBCĐ VỀ THỰC HIỆN QCDC 13-07-2024
7 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐND ngày 29/3/2024 của HĐND Thành phố Hà Nội

(Tải File đính kèm)

1416/UBND-GD&ĐTVBCĐ VỀ THỰC HIỆN QCDC 13-07-2024
8 Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện Gia Lâm năm 2024

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

25-KH/BCĐVBCĐ VỀ THỰC HIỆN QCDC 13-07-2024
9 Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2023-2024

(Tải File đính kèm)

 VBCĐ VỀ THỰC HIỆN QCDC 13-07-2024
10 Thông tư ban hành Điều lệ Trường mầm non

(Tải File đính kèm)

52/2020/TT-BGDĐTVBPQ VỀ QCDC 13-07-2024
11 Thông tư hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập

(Tải File đính kèm)

11/2020/TT-BGDĐTVBPQ VỀ QCDC 13-07-2024
12 Thông tư ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

(Tải File đính kèm)

26/2018/TT-BGDĐTVBPQ VỀ QCDC 13-07-2024
13 Thông tư ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng trong các cơ sở giáo dục mầm non

(Tải File đính kèm)

25/2018/TT-BGDĐTVBPQ VỀ QCDC 13-07-2024
14 Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 59/2023/NĐ-CPVBPQ VỀ QCDC 12-07-2024
15 Nghị định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

(Tải File đính kèm)

04/2015/NĐ-CPVBPQ VỀ QCDC 12-07-2024
12345678910...>>